Bedankt voor je vertrouwen

Moneyou stopt medio november 2019 haar activiteiten in België

Moneyou heeft besloten zich te focussen op haar activiteiten in Nederland en Duitsland. In beide landen is Moneyou uitgegroeid tot een volwaardige internetbank en biedt zij producten aan op het gebied van lenen, hypotheken, betalen en sparen. Deze keuze houdt in dat de activiteiten van Moneyou in België medio november 2019 worden stopgezet.

Keytrade Bank zal de spaarportefeuille van Moneyou België overnemen.

Wat kun je verwachten?

 • 30 juli 2019

  • Aankondiging overdracht
  • Aanpassing Algemene Voorwaarden en Privacy Statement
  • Geen wijziging van de rente en behoud van de getrouwheidspremie
 • Medio oktober 2019

  • Gedetailleerde informatie over de verschillen tussen het Nederlandse en Franse depositogarantiestelsel
 • Eind oktober 2019

  • Gedetailleerde informatie met praktische instructies over de overdracht
 • Medio november 2019

  • Effectieve overdracht van de spaarrekeningen naar Keytrade Bank

Veel gestelde vragen

Vragen over het beheer van mijn rekening

Hoe kan ik geld overboeken vanaf mijn spaarrekening naar mijn gekoppelde zichtrekening?

Je kunt als volgt geld opnemen vanaf je Moneyou Spaarrekening:

 1. Log in op je Persoonlijke pagina op de website van Moneyou
 2. Kies in het keuzemenu aan de linkerkant van de pagina voor ‘Overschrijvingen’ en klik daarna op ‘Nieuw'
 3. Voer vervolgens de overboekingsdatum en het  bedrag van de opname in
 4. Selecteer de rekeningnummers van je spaarrekening(en) en/of je gekoppelde zichtrekening
 5. Klik op de blauwe knop "Volgende" zodat je een SMS-bericht met een zes-cijferige veiligheidscode toegestuurd krijgt op het bij ons bekende telefoonnummer van je GSM-toestel.
 6. Bevestig je transactie door deze code in het daarvoor bestemde invoerveld in te geven en vervolgens op 'Bevestigen' te klikken.
  Let op: er kunnen alleen bedragen overgeschreven worden naar je gekoppelde zichtrekening of je andere Moneyou spaarrekeningen. Dit is een extra veiligheidsmaatregel van Moneyou. Een contante opname is niet mogelijk.

 

Hoe kan ik via mijn Persoonlijke pagina een spaarrekening afsluiten?
"Bij Moneyou kun je een spaarrekening afsluiten via je Persoonlijke pagina. Log in en selecteer in het keuzemenu aan de linkerkant van je pagina eerst de optie 'Spaarrekeningen' en vervolgens 'Rekening sluiten'.

Je ziet vervolgens een nieuw scherm met als titel Sluit een Spaarrekening. Kies bij 'Te Sluiten Rekening' het rekeningnummer dat je wenst af te sluiten. Kies vervolgens bij 'Begunstigde rek.' het nummer van je tegenrekening of één van je andere spaarrekeningnummers bij Moneyou. Klik vervolgens op de blauwe knop 'Volgende'. Je zal daarna een SMS-code op het door jou opgegeven GSM-toestel ontvangen. Deze zes-cijferige code moet je vervolgens invoeren ter bevestiging van de afsluiting.

Als je een spaarrekening afsluit, zorg er dan voor dat je weet wanneer de lopende getrouwheidspremies op je spaartegoeden verworven zijn. Je verwerft immers enkel getrouwheidspremies voor spaartegoeden die 12 maanden onafgebroken op de rekening hebben gestaan. Je neemt je geld dus best pas op als je er zeker van bent dat je de lopende getrouwheidspremie verworven heeft. De basisrente wordt sowieso berekend voor alle dagen dat het geld op de spaarrekening heeft gestaan.

Afsluiting van een klantrelatie:
Zodra je een spaarrekening af heeft gesloten, dan is je klantrelatie/spaaraccount nog wel actief. Wil je deze ook afsluiten ? Stuur dan een e-mailbericht naar klantenservice@moneyou.be  met het verzoek om je klantrelatie te beëindigen. Kies als onderwerp van je bericht ""Sluitingsverzoek"" opdat wij je verzoek sneller kunnen verwerken. Vergeet niet je gebruikersnaam of het rekeningnummer van één van je Moneyou Spaarrekeningen te vermelden.

Hoe wordt de rente op mijn spaargeld berekend voor en na een rentewijziging ?
Tot de datum van de rentewijziging berekent Moneyou de basisrente voor een Plus of een Flex Spaarrekening en de rente voor een Direct Spaarrekening op basis van de oude rentevoet. Vanaf de datum van de rentewijziging past Moneyou de nieuwe rentevoet toe.
Daarentegen is de rentevoet van de getrouwheidspremie gegarandeerd voor de volledige getrouwheidsperiode van de betreffende storting, zijnde 12 maanden na storting van het tegoed op de Flex of Plus Spaarrekening.

Indien de rentevoet van de getrouwheidspremie zou stijgen, kun je overwegen om via je Persoonlijke pagina een nieuwe spaarrekening aan te maken en een proportionele overschrijving te doen naar de spaarrekening met de hoogste rentevoet voor de getrouwheidspremie. Hierdoor verlies je geen getrouwheidspremie en profiteer je van de hogere getrouwheidspremie op de nieuwe spaarrekening.

Let op: je kunt slechts maximaal 3 keer per jaar een proportionele overschrijving doen en de overschrijving moet minimaal 500 euro bedragen.

Ik ben mijn gebruikersnaam vergeten. Wat nu?
Wanneer je je gebruikersnaam bent vergeten, stuur dan een e-mailbericht naar klantenservice@moneyou.be . Meld in dit bericht dat je je gebruikersnaam bent vergeten, je voor -en achternaam en de laatste cijfers van je Moneyou Spaarrekening. Onze klantenservice zal zo spoedig mogelijk je gebruikersnaam per e-mail doen toekomen.
Ik ben mijn wachtwoord en gebruiksnaam vergeten en wens mijn rekeningen te sluiten?
Wij kunnen het voor u regelen, mits u een verzoek stuurt naar klantenservice@moneyou.be vanaf het bij ons bekende e-mail adres en de vermelding van de rekeningnummers.

Ik ben mijn wachtwoord vergeten. Wat nu?

Als je jouw wachtwoord bent vergeten, dan kun je een nieuw wachtwoord aanvragen. Dat doe je als volgt:

 • Ga naar de inlogpagina van Moneyou België en klik op de blauwe link Wachtwoord vergeten?
 • Voer op de volgende pagina je gebruikersnaam in. De code in het gekleurde veld is de captcha validatiecode. Voer deze code correct in in het daarvoor bestemde invoerveld. Deze code is niet hoofdlettergevoelig.
 • Hierna krijg je een scherm te zien waar je gevraagd wordt het antwoord op je persoonlijke vraag in te geven.
 • Als je het antwoord juist hebt ingevoerd, sturen we je een e-mail met wachtwoord naar het bij ons bekende e-mailadres. Hiermee kun je slechts één enkele keer opnieuw inloggen.
 • Zodra je met succes het nieuwe wachtwoord heeft aangevraagd, vervalt automatisch ook de blokkering van je spaarrekening. Je kunt dus opnieuw proberen in te loggen.
 • Log in met je gebruikersnaam en het toegezonden wachtwoord. Als dit lukt, dan kom je op het wijzigingscherm.
 • In dit scherm zul je het toegezonden wachtwoord nog eenmaal in het bovenste invoerveldmoeten ingeven voordat je je nieuwe zelfgekozen wachtwoord kunt invoeren in de onderste twee invoervelden. Bevestig je nieuwe wachtwoord. Het nieuwe wachtwoord moet bestaan uit minimaal 8 en maximaal 12 tekens bestaande uit: minimaal één hoofdletter, minimaal één kleine letter en minimaal één cijfer.

Krijg ik mijn basisrente ook uitbetaald als ik mijn spaarrekening sluit na het verwerven van mijn getrouwheidspremie?
Indien je je spaarrekening afsluit na verwerving van je getrouwheidspremie, dan zal je verworven basisrente ook uitbetaald worden.
Op welke dag vindt de uitbetaling van mijn rente plaats?
Als je op je Flex en Plus Spaarrekeningen rente krijgt uitbetaald, bestaat deze uit 2 componenten: de basisrente en (indien verworven) de getrouwheidspremie. Daarentegen bestaat de rente voor het spaargeld op je Direct Spaarrekening(en) uit één enkel rentebedrag dat aan het begin van elk trimester op je spaarrekening wordt gestort.

Je verwerft basisrente voor elke dag dat het geld op je Flex of Plus Spaarrekening heeft gestaan. De basisrente wordt standaard aan het begin van ieder kalenderjaar uitbetaald. Getrouwheidspremie verwerf je enkel voor stortingen die voor een onafgebroken periode van 12 maanden op je Flex of Plus Spaarrekening hebben gestaan. Vanaf 1 oktober 2013 wordt de verworven getrouwheidspremie aan het begin van ieder trimester uitbetaald. Zodra je getrouwheidspremie verworven heeft, zal deze dus met valuta van de eerste dag van het volgende trimester (1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober) op je spaarrekening worden geplaatst.

Als je een Flex, Plus of een Direct Spaarrekening via je Persoonlijke pagina afsluit, dan worden alle verworven interesten meteen overgeschreven naar je gekoppelde zichtrekening of een andere Moneyou Spaarrekening.

Hoe verloopt de overdracht?
Blijft de benaming van de spaarrekening (Flex, Plus, Direct) hetezelfde ?
De huidige benaming van je spaarrekening wordt door Keytrade Bank overgenomen.

Blijft mijn rekeningnummer hetzelfde?

Na de overdracht naar Keytrade, ontvangt u van hen automatisch een nieuw rekeningnummer. U zal uw Moneyou rekeningnummer dus niet behouden.

Ik ben het niet eens met de overdracht, wat kan ik doen?
Indien je niet wenst over te stappen naar Keytrade Bank, dan kan je vóór de overdracht je rekening(en) sluiten. We boeken je spaargeld dan automatische over naar je tegenrekening.

Ik heb een rekening zonder saldo. Wat moet ik doen ?
Rekeningen zonder saldo, ook wanneer er nog rente op wordt geboekt, dragen we niet over aan Keytrade Bank. Deze rekeningen sluiten we automatisch op het moment van de overdracht.

Ik heb vernomen dat mijn Moneyou Spaarrekening zal worden overgedragen aan Keytrade. Wanneer vindt deze overdracht plaats en wat gebeurt er met mijn Moneyou Spaarrekening ?
Moneyou zal de klantenadministratie, de spaarrekeningen en het spaargeld op een nog te bepalen datum in november 2019 overdragen aan Keytrade. De Moneyou Spaarrekeningen blijven met ongewijzigd saldo en rentetarieven bestaan bij Keytrade. De overdracht van de spaarrekeningen aan Keytrade zal geen gevolgen hebben voor de verwerving van de getrouwheidspremies. Als u dus na de overdracht het recht op getrouwheidspremies verwerft op basis van eerdere overschrijvingen op uw Moneyou Spaarrekening, dan zal Keytrade de verworven premies conform de geldende regelgeving uitbetalen op de eerste dag van het daaropvolgende kwartaal.

Valt mijn spaarrekening ook na de overdracht aan Keytrade Bank onder het depositogarantiestelsel?
Het depositogarantiestelsel is geregeld op Europees vlak. Aangezien Keytrade Bank deel uitmaakt van de Franse bankengroep Arkéa Direct Bank S.A., valt je spaargeld na de overdracht onder het Franse depositogarantiestelstelsel. Dit stelsel beschermt je spaargeld eveneens tot een bedrag van € 100.000 euro per persoon.

Veranderen de rentetarieven van de Moneyou Spaarrekeningen zodra deze worden overgedragen aan Keytrade Bank?
Zodra je Moneyou Spaarrekeningen worden overgedragen aan Keytrade Bank, blijven de actuele rentetarieven van Moneyou gehandhaafd.

Onderbreekt de overdracht de opbouw van mijn getrouwheidspremies ?

De overdracht van uw spaarrekening aan Keytrade zal geen gevolgen hebben voor de verwerving van uw getrouwheidspremies.

Wat zijn de huidige spaartarieven bij Keytrade Bank?
Als je graag de rentetarieven van Keytrade Bank wilt vernemen, ga dan voor meer informatie naar www.keytrade.be/nl 

Zal mijn spaarrekening ook na de overdracht aan Keytrade onder de bescherming van het depositogarantiestelsel vallen ?
De bescherming van het depositogarantiestelsel is geregeld op Europees vlak. Aangezien Keytrade deel uitmaakt van de Franse bankengroep Arkéa Direct Bank S.A., valt uw spaarrekening na de overdracht onder het Franse depositogarantiestelstelsel. Dit stelsel beschermt uw spaargeld eveneens tot een bedrag van 100.000 euro per spaarder.

 Zijn alle diensten bij Keytrade ook kosteloos?
De diensten van Keytrade zijn kosteloos zolang deze diensten betrekking hebben op uw spaarrekeningen.

Heb je nog een andere vraag? We helpen je graag verder:

Via e-mail: klantenservice@moneyou.be
Via telefoon:  0800 - 74 760
Maandag t/m vrijdag: 8.30 uur - 18.00 uur