Bij Moneyou maken we er een erezaak van u een zo goed mogelijke service te bieden

Hebt u een klacht over onze dienstverlening?

Bij Moneyou maken we er een erezaak van u een zo goed mogelijke service te bieden. Mocht u toch niet tevreden zijn over onze dienstverlening, dan vragen we u dit meteen te melden. Zo kunnen we het goedmaken en helpt u ons eventuele fouten in de toekomst te vermijden.

Hoe kan u reageren?
Stuur ons een mailtje of een brief. Vermeld het woord "klacht" als onderwerp en beschrijf het probleem kort en duidelijk, zodat we precies weten waarover het gaat.

Stuur uw e-mail naar:
klacht@moneyou.be

Stuur uw brief naar:
ABN AMRO Bank N.V.
T.a.v. Moneyou
Roderveldlaan 5 B4
2600 Berchem

Wat gebeurt er daarna?
Binnen de 5 werkdagen na ontvangst van uw opmerking krijgt u via e-mail of brief onze reactie op uw opmerking. In dat bericht vindt u ook het telefoonnummer waarop u ons kan bereiken. Als de behandeling van uw klacht langer duurt, laten we weten wanneer u ons antwoord mag verwachten.


Verwachtte u een andere oplossing?

Als u vindt dat we uw klacht niet goed hebben afgehandeld, kan u dit melden aan de ombudsman bij Ombudsfin. Deze instelling is onafhankelijk. Zo kan u erop rekenen dat uw klacht onpartijdig behandeld zal worden. Ombudsfin inschakelen is gratis.

Ombudsfin contacteren, kan enkel schriftelijk:

Via een online formulier:
http://www.ombudsfin.be/nl/particulieren/klacht-indienen/

Via de post: Ombudsfin, Belliardstraat 15-17 B8, 1040 Brussel

Via fax: +32 2 545 77 79

Via e-mail: ombudsman@ombudsfin.be

Europese Klachtenprocedure
U kunt uw klacht ook aanmelden via het Europees Platform voor Online Dispute Resolution van de Europese Commissie.
Voor meer informatie klik hier.

Klokkenluidersregeling
Zowel medewerkers als derde partijen kunnen via onze klokkenluidersregeling (vermoedens van) misbruik of een onregelmatigheid van Moneyou melden.
Voor meer informatie klik hier.