Privacy statement

Verwerking van persoonsgegevens
Wanneer u onze website bezoekt en gebruik maakt van de mogelijkheden die deze biedt, dan vertrouwt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens toe. Deze persoonsgegevens zijn beschermd door de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en haar uitvoeringsbesluiten (hierna de "Wet").

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Postbus 283, 1000 EA Amsterdam, Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, Handelsregister K.v.K Amsterdam 34334259, handelend door haar Belgisch bijkantoor, met hoofdzetel te Roderveldlaan 5 b4, 2600 Berchem., RPR Antwerpen 0819.210.332 onder [de naam MoneYou (hierna "MoneYou" of "wij").

Voorwerp van deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring geeft u inzicht in de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan.

De MoneYou website is voortdurend in ontwikkeling. Gelet op het voorgaande is het mogelijk dat deze privacyverklaring van tijd tot tijd wordt gewijzigd. Lees daarom regelmatig deze privacyverklaring voor het meest actuele privacybeleid. Blijft u na publicatie van de wijzigingen gebruikmaken van de diensten van MoneYou, dan aanvaardt u daarmee het gewijzigde privacybeleid.

Verwerkte persoonsgegevens en doelen van de verwerking
Informatief gebruik van de MoneYou website
Indien u onze website bezoekt en informatief gebruikt, zijn wij uitsluitend geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het succes van de website. Het aantal bezoekers, de duur van een bezoek, piekuren en de meest bezochte pagina's maken informatie uit die wij gebruiken om de website te optimaliseren en onze service te verbeteren.

De persoonsgegevens die u invoert voor een berekening worden slechts voor de duur van uw bezoek opgeslagen. Persoonlijke gegevens, zoals uw naam en adres, zijn voor de berekeningen niet noodzakelijk en worden dan ook niet gevraagd. Zodra u de website langer dan een kwartier niet gebruikt of het browservenster afsluit, worden de door u ingevulde gegevens automatisch gewist.

Wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier vragen wij uiteraard wel uw persoonsgegevens teneinde uw vraag of opmerking te kunnen beantwoorden.

Gebruik van een persoonlijk dossier (Inloggen)
Indien u via deze website een offerte of dienst aanvraagt, worden uw persoonsgegevens verwerkt.

MoneYou zal uw persoonsgegevens volledig in overeenstemming met de Wet verwerken. De verwerking van die persoonsgegevens door MoneYou, respectievelijk door een vennootschap van de groep van MoneYou en/ of door MoneYou aangewezen derden, zal steeds in het kader van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering plaatsvinden, in het bijzonder gericht op de volgende activiteiten:

  • Het beoordelen en aanvaarden van (potentiële) cliënten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomstenmet een betrokkene;
  • Het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden;
  • Het uitvoeren van (gerichte) marketingactiviteiten teneinde een relatie met een betrokkene tot stand te brengen en/of met een betrokkene in stand te houden, dan wel uit te breiden;
  • Het waarborgen van de veiligheid en de integriteit van de sector, daaronder mede begrepen het bestrijden, voorkomen en opsporen van (pogingen tot) (strafbare) gedragingen gericht tegen MoneYou, haar cliënten en medewerkers, alsmede het gebruik van en de deelname aan waarschuwingssystemen;
  • Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Overdracht van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens kunnen ook, in het kader van bovenvermelde doeleinden van verwerking, aan vennootschappen van de groep en aan dienstverleners van diensten waarop MoneYou een beroep doet, worden overgemaakt. MoneYou selecteert haar dienstverleners met grote zorg. In ieder geval worden uw persoonsgegevens niet overgemaakt aan derden in landen buiten de Europese Unie die geen beschermingsniveau aanbieden, zoals aangeboden door de Wet, zonder dat gepaste (contractuele) maatregelen worden genomen om uw persoonsgegevens voldoende te beschermen.

Voice-logging
Indien u MoneYou telefonisch contacteert, kan MoneYou telefoongesprekken opnemen teneinde opdrachten en/ of transacties te bewijzen of om de kwaliteit van haar diensten te evalueren. De opgenomen telefoongesprekken worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor de hierboven vermelde doeleinden.

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die op de computer van een gebruiker worden opgeslagen en waarop bepaalde informatie over het gebruik van de website wordt opgenomen. Cookies worden namelijk gebruikt om informatie te bekomen over het aantal bezoekers, de duur van een bezoek, piekuren en de meest bezochte pagina's. Het gebruik van cookies is ook nodig opdat bepaalde functionaliteiten van deze website correct zouden werken.

De meeste browsers laten u toe om cookies te aanvaarden, te weigeren of om specifiek te worden ingelicht wanneer een cookie opgeslagen wordt. Indien u cookies wenst te weigeren, dient u de instellingen van uw browser aan te passen om deze de weigeren. In dit geval kunnen evenwel bepaalde functionaliteiten van deze website niet correct functioneren.

Uw rechten
U heeft het recht om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens, evenals om deze te laten verbeteren ingeval van onjuistheden. Tevens heeft u het recht om u zonder kosten te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directe marketing doeleinden. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend per e-mail aan klantenservice@moneyou.be samen met een kopie van de voor- en achterzijde van uw identiteitskaart.

Wij zijn er voor u

Sluiten

Inloggen