Vergelijk de Moneyou Online Spaarrekeningen

Moneyou Flex Sparen Moneyou Plus Sparen Moneyou Direct Sparen
Meer weten Meer weten
Rente op jaarbasis 0,15 % basisrente en
0,10 % getrouwheidspremie
0,20 % netto rente
(0,29 % bruto rente)
Rente uitbetaling Basisrente: jaarlijks
Getrouwheidspremie:
elk trimester indien verworven
na 12 maanden
Elk trimester
Type spaarrekening Een gereglementeerde rekening geniet van de vrijstelling roerende voorheffing, maar moet verplicht een getrouwheidspremie toekennen.

Een niet-gereglementeerde rekening geniet niet van de vrijstelling roerende voorheffing, maar kan wel alle rente in één keer vergoeden; zonder getrouwheidspremie.
Gereglementeerde
spaarrekening
Niet-gereglementeerde
spaarrekening
Roerende voorheffing 15 % 30 %
Vrijstelling Roerende Voorheffing € 960 € 0
Lees aandachtig de essentiële spaardersinformatie
voor het openen van een rekening
Flex sparen product fiche Tarieven en documenten

Voor al onze spaarrekeningen geldt:

 • Geen kosten
  Onze rekeningen zijn volledig kostenloos. U kan gratis een spaarrekening openen en afsluiten. Gegevens wijzigen en geld overschrijven is gratis. Rekeninguittreksels kan u gratis online raadplegen. U heeft gratis toegang tot uw persoonlijke pagina. De SMS beveiligingscodes zijn eveneens gratis. Ook het gebruik van onze Sparen App is volledig gratis.
 • Onbepaalde duur en dagelijks opvraagbaar
  Onze spaarrekeningen zijn van onbepaalde duur en u kan dagelijks uw geld opvragen.
 • Depositogarantie
  Uw spaartegoeden zijn beschermd tot 100.000 euro per persoon onder Nederlands Depositogarantiestelsel (DGS)
 • Maximum bedragen
  Het maximaal rentedragend bedrag voor alle Moneyou spaarrekeningen samen (Direct Sparen, Flex Sparen én Plus Sparen) bedraagt 1.000.000 euro.
 • Risico
  In geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering / omzetting in aandelen (Bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling boven het bedrag van € 100.000 dat valt onder de depositogarantie.
 • Voorwaarden en wijzigingen
  • De spaarrekeningen zijn voorbehouden voor internetgebruik. Het rentetarief kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd.
  • De wijzigingen van rentevoet en premie zullen door de Bank aan de Klant meegedeeld worden door middel van een elektronisch bericht op zijn Persoonlijke Pagina alsook op de Moneyou Website.
 • Toepasselijk recht en herkomst
  • Spaarrekeningen conform Belgisch recht van de Nederlands ABN AMRO Bank N.V.
  • Informatie over de klachtenprocedure en ombudsman vindt u hier.

Over Moneyou

 • Moneyou is 100% digitaal en onderdeel van ABN AMRO waarvan het hoofdkantoor voor België gelegen is te Roderveldlaan 5 b4, 2600 Berchem.
Sluiten

Inloggen