Vergelijk de Moneyou Online Spaarrekeningen

Moneyou Flex Sparen Moneyou Plus Sparen Moneyou Direct Sparen
Meer weten Meer weten
Rente op jaarbasis 0,15 % basisrente en
0,10 % getrouwheidspremie
0,24 % netto rente
(0,35 % bruto rente)
Rente uitbetaling Basisrente: jaarlijks
Getrouwheidspremie:
elk trimester indien verworven
na 12 maanden
Elk trimester
Type spaarrekening Een gereglementeerde rekening geniet van de vrijstelling roerende voorheffing, maar moet verplicht een getrouwheidspremie toekennen.

Een niet-gereglementeerde rekening geniet niet van de vrijstelling roerende voorheffing, maar kan wel alle rente in één keer vergoeden; zonder getrouwheidspremie.
Gereglementeerde
spaarrekening
Niet-gereglementeerde
spaarrekening
Roerende voorheffing 15 % 30 %
Vrijstelling Roerende Voorheffing € 1.880 € 0
Lees aandachtig de essentiële spaardersinformatie
voor het openen van een rekening
Flex sparen product fiche Tarieven en documenten

Voor al onze spaarrekeningen geldt:

 • Geen kosten
  Onze rekeningen zijn volledig kostenloos. U kan gratis een spaarrekening openen en afsluiten. Gegevens wijzigen en geld overschrijven is gratis. Rekeninguittreksels kan u gratis online raadplegen. U heeft gratis toegang tot uw persoonlijke pagina. De SMS beveiligingscodes zijn eveneens gratis. Ook het gebruik van onze Sparen App is volledig gratis.
 • Onbepaalde duur en dagelijks opvraagbaar
  Onze spaarrekeningen zijn van onbepaalde duur en u kan dagelijks uw geld opvragen.
 • Depositogarantie
  Uw spaartegoeden zijn beschermd tot 100.000 euro per persoon onder Nederlands Depositogarantiestelsel (DGS)
 • Maximum bedragen
  Het maximaal rentedragend bedrag voor alle Moneyou spaarrekeningen samen (Direct Sparen, Flex Sparen én Plus Sparen) bedraagt 1.000.000 euro.
  Al uw Direct spaarrekeningen samen zijn slechts tot een saldo van 150.000 euro rentedragend. Voor bedragen boven een saldo van 150.000 euro wordt dus geen rentevergoeding berekend.
 • Risico
  In geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering / omzetting in aandelen (Bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling boven het bedrag van € 100.000 dat valt onder de depositogarantie.
 • Voorwaarden en wijzigingen
  • De spaarrekeningen zijn voorbehouden voor internetgebruik. Het rentetarief kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd.
  • De wijzigingen van rentevoet en premie zullen door de Bank aan de Klant meegedeeld worden door middel van een elektronisch bericht op zijn Persoonlijke Pagina alsook op de Moneyou Website.
 • Toepasselijk recht en herkomst
  • Spaarrekeningen conform Belgisch recht van de Nederlands ABN AMRO Bank N.V.
  • Informatie over de klachtenprocedure en ombudsman vindt u hier.
Sluiten

Inloggen