Korte termijn spaarrekening met volledige rente vanaf dag één

Voordelen

 • 0,29% Bruto 0,20% Netto rente
 • Volledige spaarrente vanaf dag 1
 • Geen minimum inleg
 • Altijd beschikbaar en opneembaar
 • Openen en beheren zonder kosten
 • Geopend in een paar klikken

ABN AMRO

Geschikt voor

 • Ideaal voor spaarders die geld tijdelijk willen parkeren en toch willen genieten van de volledige rente voor elke dag dat het geld op de rekening staat.
 • Iedereen die officieel in België woont en een zichtrekening bij een andere bank in België heeft, kan een spaarrekening openen. Een e-mailadres en een gsm zijn de twee andere vereisten.

Kenmerken

 • Niet-gereglementeerde spaarrekening* van onbepaald duur conform Belgisch recht van de Nederlandse ABN AMRO Bank N.V.
 • Uw geld valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel en is beschermd tot 100.000 euro per persoon en per instelling
 • Zekere veiligheidsprocedures, oa via SSL codering en het ondertekenen van transacties met SMS codes

Renteberekening

De bruto rente bedraagt 0,29% op jaarbasis. Deze rente verwerft u vanaf dag één. Op de bruto rente wordt een roerende voorheffing van 30% afgehouden. De netto rente (bruto rente van 0,29% - 30% roerende voorheffing = 0,20%) wordt op de laatste bankwerkdag van elk trimester uitbetaald met valuta de eerste kalenderdag van het volgende trimester. In uw persoonlijke pagina kunt u steeds opvolgen hoeveel rente u al verworven heeft en hoeveel het zal zijn indien u uw geld laat staan.

Het rentetarief kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. De wijzigingen van de rentevoet zullen door de Bank aan de Klant meegedeeld worden door middel van een elektronisch bericht.

Het maximaal rentedragend bedrag voor alle Moneyou spaarrekeningen samen bedraagt 1.000.000 euro.

Belangrijke informatie

In geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering / omzetting in aandelen (Bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling boven het bedrag van 100.000 euro dat valt onder de depositogarantie.

In ons document center vindt u meer informatie over de algemene voorwaarden, de tarievenlijst en de productfiche met de essentiële spaardersinformatie. Lees deze documenten aandachtig voor het openen van een rekening. Informatie over de klachtenprocedure en Ombudsman vindt u hier.

* Niet-gereglementeerde spaarrekening
Een niet-gereglementeerde rekening geniet niet van de vrijstelling roerende voorheffing, maar kan wel alle rente in één keer vergoeden; zonder getrouwheidspremie.