Spaarrekening met een interessante basisrente én getrouwheidspremie

Voordelen

 • 0,15% basisrente en 0,10% getrouwheidspremie
 • Fiscaal interessant
 • Geen minimum inleg
 • Altijd beschikbaar en opneembaar
 • Openen en beheren zonder kosten
 • Geopend in een paar klikken

ABN AMRO

Geschikt voor

 • Ideaal voor spaarders die regelmatig sparen en een deel van de opgebouwde spaarbuffer binnen de 2 jaar weer denken op te nemen.
 • Iedereen die officieel in België woont en een zichtrekening bij een andere bank in België heeft, kan een spaarrekening openen. Een e-mailadres en een gsm zijn de twee andere vereisten.

Kenmerken

 • Gereglementeerde spaarrekening* van onbepaalde duur conform Belgisch recht van de Nederlandse ABN AMRO Bank N.V.
 • Uw geld valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel en is beschermd tot 100.000 euro per persoon en per instelling
 • Zekere veiligheidsprocedures, oa via SSL codering en het ondertekenen van transacties met SMS codes
Rente van Moneyou

Renteberekening

De basisrente verwerft u vanaf dag één. De getrouwheidspremie verwerft u op het bedrag dat u 12 maanden onafgebroken op de rekening laat staan. Na afloop van die periode begint onmiddellijk een nieuwe periode van een jaar te lopen. Iedere storting heeft zo een eigen verwervingsperiode. De verworven getrouwheidspremie wordt op de laatste bankwerkdag van elk trimester uitbetaald met valuta de eerste kalenderdag van het volgende trimester. In uw persoonlijke pagina kunt steeds opvolgen hoeveel rente u al verworven heeft en hoeveel het zal zijn indien u uw geld laat staan. Vrijstelling van de roerende voorheffing tot 980 euro rente, daarboven 15%. Het rentetarief kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. De wijzigingen van de rentevoet zullen door de Bank aan de Klant meegedeeld worden door middel van een elektronisch bericht.

Het maximaal rentedragend bedrag voor alle Moneyou spaarrekeningen samen bedraagt 1.000.000 euro.

Belangrijke informatie

In geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering / omzetting in aandelen (Bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling boven het bedrag van 100.000 euro dat valt onder de depositogarantie.

In ons document center vindt u meer informatie over de algemene voorwaarden, de tarievenlijst en de productfiche met de essentiële spaardersinformatie. Lees deze documenten aandachtig voor het openen van een rekening. Informatie over de klachtenprocedure en Ombudsman vindt u hier.

*Gereglementeerde spaarrekening
Een gereglementeerde rekening geniet van de vrijstelling roerende voorheffing, maar moet verplicht een getrouwheidspremie toekennen.