Moneyou

Uitleg over uw rekeningafschrift en de renteberekening

Rekeningafschriften en detailberekeningen zijn raadpleegbaar via uw persoonlijke pagina

 • Vanaf 30 december kun je je nieuwe rekeningafschriften bekijken en een PDF-bestand downloaden en afdrukken. 
 • Je kunt nu reeds een prognose bekijken van hoeveel rente je zal ontvangen op het volgende rekeningafschrift. Dit kun je vinden in de persoonlijke pagina bij > Renteberekening > Opgebouwde rente > kies verder de optie ‘volgende evaluatie’.
 • Je kunt een gedetailleerde berekening van de lopende getrouwheidspremies vinden in de persoonlijke pagina bij > Renteberekening > Lopende premies. Het pdf document laat voor elke individuele storting het aantal nog te lopen dagen, het tarief en het corresponderende rentebedrag zien.
Log in op uw Persoonlijke pagina

Rekeningafschrift voor Direct Sparen

 • Meer info
  • Voor Direct Sparen wordt elke drie maanden de volledige spaarrente uitgekeerd.
  • De roerende voorheffing van 30% wordt elk trimester ingehouden.

Rekeningafschrift voor Flex en Plus Sparen

 • Meer info
  • De basisrente waar je recht op hebt, wordt berekend voor elke dag dat het geld op de rekening heeft gestaan.
  • De getrouwheidspremie wordt berekend op stortingen die 12 maanden na elkaar op je spaarrekening hebben gestaan. Zodra de premie verworven is na 12 maanden wordt hij de eerste kalenderdag van het volgende trimester uitgekeerd (dus op 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober).
  • De rente op je spaargeld is vrij van roerende voorheffing tot een maximum van 1.880 euro rente per rekening. Voor gezamenlijke rekeningen passen we standaard een vrijstelling van 3.760 euro toe. Voor alle rente boven 1.880 of 3.760 euro wordt 15% aan roerende voorheffing ingehouden.
  • Op het rekeningafschrift wordt de "basis voor de roerende voorheffing" vermeld. Daarin zit alle ontvangen rente over het volledige kalenderjaar. De eventuele getrouwheidspremies van 1 april, 1 juli of 1 oktober zit dus ook in die basis voor de berekening van de roerende voorheffing.
  • Voor alle stortingen na 1 januari 2017 zal de getrouwheidspremie verworven en vergoed worden in 2018

Hoe werkt het?

 • Hoe mijn rekeningafschriften downloaden?

  Log in op je persoonlijke pagina en klik vervolgens in het linkermenu op "Spaarrekeningen" en daarna op "Nieuwe afschriften". Of klik op rechtstreeks op deze link. Selecteer eerst de gewenste rekening. Vervolgens krijg je een overzicht van uw afschriften. Klik op het blauwe icoon rechts in het overzicht om de afschriften in kwestie te downloaden. Normaal gezien begint de download automatisch, maar het is mogelijk dat de download geblokkeerd wordt als je browser geen pop-up vensters toelaat. In dat geval kun je via de link op de pagina de afschriften manueel downloaden.

 • Hoe je reeds opgebouwde rente bekijken?

  Via je Persoonlijke Pagina kun je bekijken wat het resultaat van de volgende renteboeking zal zijn. Ga daarvoor naar > Renteberekening > Opgebouwde rente

  Aangezien de getrouwheidspremie per kwartaal wordt berekend en uitgekeerd, kun je de opgebouwde getrouwheidspremie per kwartaal inzien. Dit geldt niet voor de opgebouwde basisrente. Deze wordt slechts één keer per jaar bepaald en uitgekeerd.

  Als je na 1 oktober een renteberekening op "datum van volgende evaluatie" uitvoert, dan kun je zien hoeveel rente je op 31 december zal ontvangen. Je kunt dan bekijken wat de opgebouwde getrouwheidspremie is met daarbij de opgebouwde basisrente. Je hoeft dus niet te wachten tot 1 januari om te weten hoeveel rente je zult ontvangen.

 • Hoe wordt de basisrente berekend?

  De basisrente verwerf je per dag. Bedragen die naar de Moneyou Spaarrekening worden overgeschreven, leveren interest op vanaf de kalenderdag van de storting op de Moneyou Spaarrekening. De bedragen die van de Moneyou Spaarrekening worden afgehaald, leveren geen interest meer op vanaf de dag dat het geld van de rekening gaat.

 • Hoe wordt de getrouwheidspremie berekend?

  De getrouwheidspremie verwerf je voor de stortingen die gedurende 12 maanden onafgebroken op de rekening hebben gestaan. Na afloop van die periode begint onmiddellijk een nieuwe periode van een jaar te lopen. Iedere storting heeft zo een eigen verwervingsperiode. De uitbetaling van de getrouwheidspremie is dan gebaseerd op het werkelijk aantal dagen dat het geld op de rekening heeft gestaan. 
  De verworven getrouwheidspremie wordt op de laatste bankwerkdag van elk trimester uitbetaald met valuta de eerste kalenderdag van het volgende trimester. In je persoonlijke pagina kun je steeds opvolgen hoeveel rente je al verworven hebt en hoeveel het zal zijn indien je je geld laat staan.

  Voor elke storting is de getrouwheidspremie gewaarborgd voor een periode van twaalf maanden. Deze periode gaat in op het moment dat de storting bij Moneyou is binnengekomen.

  De rentetarieven voor de getrouwheidspremie van Plus Sparen gedurende het jaar 2016 zien er als volgt uit:

  • Voor spaargeld gestort vanaf 2/11/2016 geldt een rentetarief van 0,35%.

   

  De rentetarieven voor de getrouwheidspremie van Flex Sparen gedurende het jaar 2016 zien er als volgt uit:

  • Voor spaargeld gestort vanaf 2/11/2016 geldt een rentetarief van 0,10%.
 • Hoe wordt de roerende voorheffing berekend?

  De rente op Flex sparen en Plus sparen is vrij van roerende voorheffing tot een maximum van 1.880 euro rente per rekening. Voor gezamenlijke rekeningen passen we standaard een vrijstelling van 3.760 euro toe.

  Voor alle rente boven 1.880 (of 3.760 euro voor gezamenlijke rekeningen) wordt 15% aan roerende voorheffing ingehouden.

  Als u meerdere rekeningen hebt (enkel en/of gezamenlijk) wordt deze vrijstelling meerdere keren toegekend. Je moet zelf de rekeningen bij je belastingaangifte samenvoegen.

  Op een niet-gereglementeerde spaarrekening zoals Moneyou Direct Sparen is een roerende voorheffing van 30% van toepassing op de volledige renteopbrengst die elk trimester wordt geboekt.
   
  De roerende voorheffing wordt in beide gevallen automatisch ingehouden en globaal doorgestort naar de Belgische fiscus. Zelf hoeft je daar niets voor te doen.

 • Geeft Moneyou het saldo van mijn spaarrekening en de verworven rente door aan de Belgische fiscus?

  Moneyou geeft geen informatie door aan de Belgische fiscus met betrekking tot roerende inkomsten (zoals de rente op je spaarrekening). Moneyou stort de ingehouden roerende voorheffing globaal en dus anoniem door naar de Belgische fiscus.

  Banken zijn echter wel verplicht de rekeningnummers van hun cliënten door te geven aan het Centraal Aanspreekpunt. Bij vermoeden van fraude kan de Belgische fiscus steeds de rekeningnummers opvragen en aan de hand daarvan aan de banken informatie vragen. Banken zijn verplicht deze informatie aan te leveren.

  Wanneer je verschillende spaarrekeningen hebt, bij Moneyou en/of andere banken, dan ben je verplicht om zelf de samenvoeging van je intresten te doen en deze via je personenbelasting aan te geven aan de Belgische fiscus. Op deze manier komt de fiscus te weten of je de grens van de vrijgestelde rente (1.880 euro per persoon per jaar voor rente-inkomsten van 2017) overschreden hebt. Als je enkel gebruik maakt van Direct Sparen dan hoef je dat uiteraard niet te doen.

Sluiten

Inloggen