Vergelijk spaarrentes van andere banken met onze Moneyou spaarrekeningen

Een woordje uitleg over de renteberekening door de rentecalculator

Moody's, S&P en Fitch zijn ratingbureau's. Dit zijn externe, onafhankelijke ondernemingen die een inschatting maken van de kredietwaardigheid van de bank. De veiligste banken hebben een triple A kredietrating. De minst betrouwbare banken hebben een C rating. 

Spaarrekeningen met elkaar vergelijken, is niet vanzelfsprekend. Zo zijn er twee soorten rente. De basisrente wordt één keer per jaar uitgekeerd, rond de jaarwisseling. De getrouwheidspremie, als u er recht op hebt, wordt om de drie maanden uitgekeerd.

Om het toch mogelijk te maken spaarrekeningen te vergelijken, hebben we de berekening eenvoudiger gemaakt. We gingen daarvoor telkens van de veronderstelling uit dat het sparen over een volledige periode loopt.

 • Voor Direct Sparen starten we de simulatie op de eerste dag van een kwartaal. Na precies drie maanden ontvangt u de rente. Hou er rekening mee dat er bij Direct Sparen 30% roerende voorheffing wordt ingehouden. Het resultaat van de berekening is uw netto rente.
 • Voor Flex Sparen en voor Plus Sparen starten we de simulatie bij het begin van het kalenderjaar, net zoals we dat doen voor spaarrekeningen van andere banken. Na precies twaalf maanden ontvangt u zowel de basisrente als de getrouwheidspremie. We houden geen rekening met de roerende voorheffing van 15% op de renteschijf hoger dan 980 euro. Het resultaat van de berekening is uw netto rente.
Moneyou Flex
Sparen
Moneyou Plus
Sparen
Moneyou Direct Sparen
Meer weten Meer weten
Rente op jaarbasis 0,15 % basisrente en
0,10% getrouwheidspremie
0,20 % netto rente
0,29% bruto rente
Rente uitbetaling Basisrente: Jaarlijks
Getrouwheidspremie:
Elk trimester indien verworven
na 12 maanden
Elk trimester
Type spaarrekening Een gereglementeerde rekening geniet van de vrijstelling roerende voorheffing, maar moet verplicht een getrouwheidspremie toekennen.

Een niet-gereglementeerde rekening geniet niet van de vrijstelling roerende voorheffing, maar kan wel alle rente in één keer vergoeden; zonder getrouwheidspremie.
Gereglementeerde
spaarrekening
Niet-gereglementeerde
spaarrekening
Roerende voorheffing 15 % 30 %
Vrijstelling Roerende
Voorheffing
€ 980 € 0
Lees aandachtig
de essentiële
spaardersinformatie
voorhet openen
van een rekening
Flex sparen product fiche Tarieven en documenten

Voor al onze spaarrekeningen geldt:

 • Geen kosten
  Onze rekeningen zijn volledig kostenloos. U kan gratis een spaarrekening openen en afsluiten. Gegevens wijzigen en geld overschrijven is gratis. Rekeninguittreksels kan u gratis online raadplegen. U heeft gratis toegang tot uw persoonlijke pagina. De SMS beveiligingscodes zijn eveneens gratis. Ook het gebruik van onze Sparen App is volledig gratis.
 • Dagelijks opvraagbaar
  U kan ook dagelijks uw geld opvragen. Deze spaarrekeningen hebben een onbepaalde looptijd. Binnen de wettelijk vastgelegde grenzen kan u uw geld steeds afhalen. De mogelijkheden inzake geldoverdrachten zijn daarentegen bij wet beperkt. Een spaarrekening kan dus niet zoals een zichtrekening worden gebruikt.
 • Depositogarantie
  Uw spaartegoeden zijn beschermd tot 100.000 euro per persoon onder Nederlands Depositogarantiestelsel (DGS)
 • Maximum bedragen
  Het maximaal rentedragend bedrag voor alle Moneyou spaarrekeningen samen (Direct Sparen, Flex Sparen én Plus Sparen) bedraagt 1.000.000 euro.
 • Risico
  In geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering / omzetting in aandelen (Bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling boven het bedrag van € 100.000 dat valt onder de depositogarantie.
 • Voorwaarden en wijzigingen
  • De spaarrekeningen zijn voorbehouden voor internetgebruik. Het rentetarief kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd.
  • De wijzigingen van rentevoet en premie zullen door de Bank aan de Klant meegedeeld worden door middel van een elektronisch bericht op zijn Persoonlijke Pagina alsook op de Moneyou Website.
 • Toepasselijk recht en herkomst
  • Spaarrekeningen conform Belgisch recht van de Nederlands ABN AMRO Bank N.V.
  • Informatie over de klachtenprocedure en ombudsman vindt u hier.
Sluiten

Inloggen